Preiščite spletni dnevnik podjetja DAKI, Danijel Brestovac, s.p.

Nalaganje ...

11. april 2012

Graditev | Ministrstvo za okolje in prostor

Graditev | Ministrstvo za okolje in prostorZakon o graditvi objektov – prečiščeno besedilo zakona, Podzakonski predpisi sprejeti na podlagi Zakona o graditvi objektov, Tehnične smernice za graditev, arhiv,..

  

Koristne povezave


Zbirka tehničnih predpisov – iskalnik in spletna aplikacija za iskanje in vpogled v veljavne in starejše gradbene predpise

Zbirka vprašanj in odgovorov s področja graditve:

Seznam soglasodajalcev – objavljen na podlagi 49.č člena ZGO-1

Elaborati in izkazi v PGD – seznam ki jih kot sestavni del PGD zahtevajo posebni predpisi

Pregledovalnik podnebnih podlag – spletna aplikacija s podporo pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah


Odgovori na najpogostejša vprašanja – v zvezi z Zakonom o graditvi objektov

Življenski dogodki - Državni portal za okolje in prostor:
IZSZAPS – Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica za arhitekturo in prostor, ki izvajata javna pooblastila na podlagi zakona o graditvi objektov